DOBRY DEN

IDEÁLNE MIESTO PRE ZASLÚŽENÝ ODDYCH

 

Sme zariadenie sociálnych služieb, ktoré má so starostlivosťou o seniorov bohaté skúsenosti. Našou filozofiou je silné presvedčenie, že i seniori si zaslúžia šťastný a pohodlný život.

 

 Naše zariadenie sídli v novopostavenej 4-poschodvej budove. Jednotlivé poschodia budovy sú farebne odlíšené pre lepšiu orientáciu. Na prízení sa nachádza recepcia, jedáleň, kaviareň  a administratívne priestory. Ďalšie izby pre klientov sa nachádzajú na 1., 2. a 3. poschodí. Tu sa nachádzajú i špeciálne miestnosti určené na fyzioterapiu, masáže, ergoterapiu, reminiscenčnú terapiu, relax, či bazálnu stimuláciu.

up01
drábeková2

Mgr. Slávka Drábeková

Vedúca zariadenia +421 948 748 159
funteková2

„ Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku iných.“

Mgr. Zuzana Funteková

Liečebný pedagóg, Terapeut +421 948 748 160
pavlíková2

Bc. Silvia Pavlíková

Hlavná sestra +421 948 748 152
ladovičová2

Som klientom nápomocná pri zabezpečovaní a príprave liekov, zabezpečovaní kompenzačných pomôcok a vyšetrení u odborných lekárov.

Soňa Ladovičová

Ambulantná sestra +421 948 748 161
fajtová3

V zdravom tele – zdravý duch. Starám sa o to, aby naši obyvatelia zostali čo najdlhšie ohybní a svieži bez zlomenín a pádov.

Mgr. Ľudmila Fajtová

Fyzioterapeut
fontána

Klient je u nás najdôležitejší návštevník.
Nie on je závislý na nás, ale my na ňom.
Nie je vyrušením v našej práci. Je jej príčinou.
Nie je v našej práci cudzincom. Je jej súčasťou.
Starostlivosťou oňho mu nerobíme láskavosť.
On robí láskavosť nám tým, že nám poskytol tú možnosť.
(MAHATMA GANDHI)

Pracujeme pre Vašu spokojnosť
jankovič2

Ivan Jankovič

Správca budovy
modra down

NAŠE SLUŽBY

  • ústavná starostlivosť
  • odľahčovacia starostlivosť
  • zdravotná starostlivosť
  • ošetrovateľská starostlivosť
  • rehabilitačná starostlivosť

  • sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia
  • opatrovateľská služba
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • práčovňa a starostlivosť o bielizeň
  • upratovanie

  • osobný majetok
  • cennosti
  • záujmová činnosť
  • terapie
  • duchovná starostlivosť

modra down biela

CENNÍK

1) UBYTOVANIE

Jednolôžková izba 14,50 € / deň
Dvojlôžková izba 9,80 € / deň
Trojlôžková izba 9,80 € / deň
Štvorlôžková izba 9,80 € / deň
Neobsadenie – 1 lôžko na izbe 14,50 € / deň

2) ODBORNÉ ČINNOSTI (§16 čl.1odst.a), c) ,e) zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších

predpisov,zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle §35čl.3 zákona 448/2008 Z.z. o

sociálnych službách v znení neskorších predpisov) a obslužné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva osobné vybavenie)

Klient samoplatca 10,92 € / deň
Klient s roz. o odkaz. na soc. službu IV. – VI. stupeň   0,40 € / deň
Prijatie klienta bez rozhodnutia odkázanosti na soc. službu s potvrdením o bezodkladom umiestnení v zariadení soc. služieb  20,00 € / jed.

3) STRAVOVANIE

Strava (Racio)  5,40€ / deň
Raňajky  0,80€ / deň
Obed  2,60€ / deň
Olovrant  0,50€ / deň
Večera  1,50 € / deň
Večera DIA  0,60 € / deň
Desiata  0,50 € / deň
Ubytovanie 9,80 €/ deň
Stravovanie 5,40 €/ deň
Obslužné činnosti – upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva 0,40 €/ deň
Výška úhrady za sociálnu službu spolu 15,60 €/ deň

Stupeň odkázanosti IV – VI

Ubytovanie 9,80 €/ deň
Stravovanie 5,40 €/ deň
Obslužné činnosti – upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva 0,40 €/ deň
Výška úhrady za sociálnu službu spolu 15,60 €/ deň
Výška úhrady za mesiac
28 dní 436,80 €
30 dní 468,00 €
31 dní 483,60 €

5) FAKULTATÍVNE SLUŽBY (napr. pedikúra, kaderníčka, masáž,…) sú zabezpečované na základe individuálneho želania  a na náklady klienta podľa cenníka poskytovateľa danej služby.

Vedenie depozitného účtu 5,00 €/ mesiac
Liekovka 2,30 €/ kus
Prepravná služba 0,70 € / km
Sprevádzanie klienta 10,00 €  nad 4hod.
Sprevádzanie klienta 5,00 €    do 4hod.
Masáž celková 10 €
Rehabilitácia 2x týždenne 10 € / mesiac
Rehabilitácia denne 30 €/mesiac
Pedikúra 6 €
TV 4,00 € / mesiac
Rádio 1,50 € / mesiac
Chladnička 7,50 € / mesiac
Mikrovlnná rúra 7,50 € / mesiac
Telefónna prípojka 2 € / mesiac
up01

PRED NÁSTUPOM

Aké doklady budem potrebovať počas pobytu v zariadení?

Pri Vašom príjme do zariadenia odovzdáte všetky doklady vrchnej sestre alebo sociálnej pracovníčke. Záleží, kto z nich bude robiť Váš prijímací pohovor. Všetky Vaše doklady a dokumenty sa zaevidujú, uložia do Vašej osobnej zložky alebo sa uzamknú do trezoru, tak ako je to zaznamenané v zmluve nášho zariadenia.

 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálne služby – založí sa do Vašej osobnej zložky.
 • Lekársky nález – potvrdenie od Vášho obvodného lekára o aktuálnom zdravotnom stave prípadne aktuálnu ordináciu liekov (nie starší ako 3 mesiace).
 • Laboratórne výsledky – výter z rekta, nosa a hrdla, KO, biochémia (hepatálne testy, vnútorné prostredie), BWR (nie staršie ako 3 mesiace).
 • Popis RTG pľúc (nie starší ako 3 mesiace).
 • Aktuálny nález kožného lekára (v prípade Vašej bezprostrednej hospitalizácii alebo vprípade Vášho prekladu z iného zariadenia).
 • Zdravotná karta – je majetkom obvodného lekára. Počas Vášho pobytu u nás bude Vaša zdravotná karta uzamknutá v kartotečnej skrini, aby bola v prípade potreby k dispozícii lekárovi.
 • Občiansky preukaz alebo doklad zo súdu o zbavení svojprávnosti – počas Vášho pobytu u nás budú Vaše osobné doklady uzamknuté v trezore, no budú Vám kedykoľvek na vyžiadanie vydané.
 • Kartička poistenca,
 • Preukaz ZŤP – zdravotne ťažko postihnutý (v prípade, ak Vám bol v minulosti vystavený).

Aké oblečenie a obuv si mám priniesť?

Prineste si so sebou to, čo ste zvykli nosiť doma. Podmienkou je, aby ste sa cítili dobre a pohodlne. A čo sa týka ročného obdobia, je potrebné si priniesť sezónne oblečenie (letné, zimné, …) Pamätajte na to, že počas pobytu pre Vás budeme pripravovať rôzne aktivity – pracovnú terapiu, skupinové cvičenie, výlety, vychádzky, oslavy, … . A samozrejme nesmieme zabudnúť na odpočinok a spánok – nočný úbor.

A obuv?

Tu sú prvoradé podmienky pohodlie a bezpečnosť. To znamená obuv na pobyt vonku, ale i pohodlné prezuvky – ako doma. Ak máte problémy s chôdzou, treba predovšetkým myslieť na Vaše bezpečie. V takomto prípade sa nám osvedčili športové sandále, ktoré sú ľahké, vzdušné a pevne fixujú nohu. Prezuvky typu šľapky alebo opätky sú v tomto prípade celkom nevyhovujúce. A na chladné dni uzavreté prezuvky s prackou. Pozn.: Ak by ste potrebovali pomôcku pri balení, môžete použiť náš šatňový lístok – viď príloha č.2.

Musím mať svoje oblečenie označené?

Označenie Vašich osobných vecí je dôležité. V našom zariadení Vám ponúkame kompletnú starostlivosť o Vaše oblečenie (pranie, žehlenie, drobné úpravy). A aby sa Vám Vaše veci z centrálnej práčovne vrátili, musia byť označené. Najistejším spôsobom je vyšiť si iniciálny alebo pre Váš špecifickú značku. Ďalším spoľahlivým spôsobom je nažehlenie značky na oblečenie, no tento spôsob je technicky náročnejší. Najjednoduchší spôsob označenia je fixkou na textil, no v tomto prípade sa značenie časom vyperie a označenie je nutné obnoviť.

Môžem si priniesť svoje rádio alebo TV?

Samozrejme. Jedinou podmienkou je, že všetky elektrospotrebiče, ktoré si prinesiete, musia byť v dobrom technickom stave. Po príchode do nášho zariadenia sa všetky Vaše osobné veci označia, vyfotia a zaevidujú do Vášho osobného majetku. Počas pobytu preberáte plnú zodpovednosť za používanie svojich elektrospotrebičov bez nároku na úhradu prípadne vzniknutej škody.

Musím mať všetky svoje veci označené?

Každá označená vec má svojho majiteľa. A keď nejaká vec nie je označená, nemôže sa vrátiť k svojmu majiteľovi. Preto Vám len môžeme odporučiť, aby ste si všetky Vaše osobné veci označili. Veľmi dôležité pre nás je označenie zubnej náhrady (ak ju klient používa). Zo skúseností vieme, že i zubná protéza sa z času zatúla a bez označenia je veľmi ťažké nájsť majiteľa. Preto ak nosíte zubnú náhradu, skontrolujte si, či ju máte označenú.

DAROVACIE TLAČIVO NA 2% Z DANE TLAČIVO

modra down

FOTOGALÉRIA

modra down biela
ODDYCH

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

—————

ČAKÁME NA OTÁZKY

 

Názov: Sanatorium Dr. Elena Derer | Harmónia, n.o. Ocean
Telefonné číslo: +421 948 748 159, +421 948 748 160
E-mail: info@derer.net
Facebook: www.facebook.com

TLAČIVO
TLAČIVO
vyhlaCC81senie.pdf
673.7 KiB
310 Downloads
Detaily